Selamat Datang Di Website Resmi Yayasan Pondok Pesantren Sadamiyyah | Unggul dalam prestasi berakhlak islami | Dalam rangka tahun ajaran baru tahun 2016/2017 Yayasan Pondok Pesantren Sadamiyyah membuka pendaftaran untuk siswa dan siswi anda untuk bergabung dan menimba ilmu agama maupun ilmu umum | Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Sadamiyyah mengucapkan selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1437 H

Profil Sekolah

SAMBUTAN KEPALA

SMK TAQ SADAMIYYAH

 

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

            Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, Atas segala limpahan Rahmat,Taufiq,Hidayat,serta Inayah-Nya kepada kita semua,sehingga kita  masih di berikan kesehatan,iman,islam marilah kita wujudkan rasa syukur ini dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT.

            Sholawat dan salam tidak lupanya kita haturkan pada beliau nabi akhiruzaman Nabiullah Muhammmad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat  amin.

            SMK takhassus Al-qur`an sadamiyyah didirikan dengan tujuan utama memeberikan Pengkajian ilmu Agama dari kitab –kitab kuning  di Ponpes Sadamiyyah,selain memberikan pengetahuan umum serta ketrampilan yang profesional pada jurusan SMK yang kami buka : Elekronika Audio- Video, Ketrampilan Tata Busana dan Perbankan Syariah melalui ilmu agama,ilmu umum,serta ketrampilan di harapkan siswa mampu mandiri,berahlak baik,sholeh sholehah demi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi baik negri maupun swasta di indonesia.semboyan kami “lulus siap kerja dan siap melanjutkan pendidikan“ (SMK BISA)

            Saya berharap website ini di jadikan media sosial yang positif baik antar civitas akademika maupun masyarakat pada umumnya sehingga dapat terjalin hubungan silaturrohmi yang erat di segala unsur. Mari kita bekerja dan berkarya dengan mengharap ridho yang kuasa dan keihlasan yang tulus dijiwa demi anak bangsa.

            Terima kasih semoga Allah `Azza Wa Jalla menyertai doa kita semua.amin

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Visi dan Misi

VISI

“  TERWUJUDNYA TAMATAN YANG CERDAS, PRODUKTIF, KOMPETITIF, DAN UNGGUL DALAM PRESTASI DAN BERAKHLAQ ISLAMI “

MISI

•Menghasilkan tamatan yang cerdas, produktif, kompetitif dan berbudi luhur.

•Mencetak tenaga teknisi di bidang teknik industri yang siap kerja dan mampu menyebarluaskan ajaran islam aswaja melalui kajian kitab – kitab kuning.
• Menjadikan SMK TAQ Sadamiyyah Guyangan Bangsri Jepara sebagai lembaga diklat kejuruan yang mampu menciptakan SDM yang mempunyai ketrampilan, ketelitian, kedisiplinan dan kejuruan sehingga menjadi aset pembangunan di daerah dan nasional.
 

 

Profil SMK Takhassus Al-Qur'an Sadamiyyah

Kepala Sekolah : Muhammad. Rifa'i S.Pd.I

A.   Nama SMK                                      : SMK TAKHASSUS AL QUR’AN SADAMIYYAH

B.    Status                                              : Swasta

C.   PBM                                                  : Pagi

D.   Sertifikasi ISO  9001 – 2008        : Bersertifikat

E.    Alamat Sekolah                             : Jl. Makamdowo Km.03               

F.    RT / RW                                            : 01/ 04

G.   Desa                                                 : Guyangan

H.   Kecamatan                                      : Bangsri

I.     kabupaten / kota                             : Jepara

J.    Telp. / fax                                          : (0291) 772 072

K.    website / Email                               : smktaqsadamiyyah@gmail.com

L.    Nomor Statistik Sekolah               : 332032011012

 

Data Program Keahlian

  1.  Teknik Audio Vidio
  2.  Tata Busana
  3.  Perbangkan Syari'ah
 
TOP